La vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, parlarà de la importància d'apostar per un nou model assistencial per a persones majors i dependents en «Converses de futur». La responsable autonòmica serà la ponent en un nou seminari digital del cicle que organitza INFORMACIÓN, amb un tema de gran interés social que, a més, ha adquirit una gran rellevància a causa de la pandèmia de covid-19 i és a hores d'ara un gran tema de debat.

El coronavirus, com és sabut, ha tingut un gran impacte sobre les residèncie de persones majors i centres per a persones dependents. Des de l'inici de la crisi sanitària, el passat mes de març, s'han produït nombrosos brots en instal·lacions d'aquests tipus, que en ocasions s'han propagat amb força i que en alguns casos han tingut resultats dramàtics, com ha sigut el cas del centre geriàtric d'Alcoi on han mort 73 residents. Això ha posat sobre la taula la controvèrsia del model de gestió d'aquests centres, tant per la seua titularitat i responsabilitat de l'administració com pel que fa al seu funcionament i prestacions.

Una dona eixint d’una residència per a persones majors en un municipi de la província d’Alacant. TONY SEVILLA

Així, s'ha plantejat la qüestió de si aquestes instal·lacions han de ser gestionades directament per les administracions públiques, o si és vàlid el model de concessió privada; i, en aquest darrer cas, de quina forma ha de vetlar l'administració pel benestar dels residents. I un altre tema molt important és el de què ha de ser un centre de majors, ja que les conseqüències de la pandèmia han posat de manifest la manca o escassesa de recursos sanitaris en gran part dels centres. Són moltes les veus que, arran de la propagació de brots i de l'alta mortandat que s'ha registrat, han exigit una adequada dotació de personal sanitari, amb capacitat de resposta per a situacions com les que s'han viscut al llarg d'aquest any, i que poden tornar a ocórrer en una nova onada de contagis.

La dependència és un altre tema molt destacat en el context actual, ja que també s'han produït alguns contagis de coronavirus en residències de persones amb diversitat funcional. Però a més, tampoc no podem deixar de banda la qüestió de l'atenció a les persones en aquesta situació, al marge de la pandèmia. La valoració de les persones i famílies amb necessitats econòmiques i materials i la concessió de les pertinents prestacions va ser un dels grans cavalls de batalla quan els partits que conformen l'actual govern del Botànic estaven a l'oposició, i a hores d'ara continua sent un tema fonamental, ja que s'ha de vetlar per atendre totes les sol·licituds d'ajuda en temps i forma. En aquest sentit, sorgeix també la pregunta de per on ha d'anar l'atenció a les persones dependents, i com gesionar la demanda de prestacions.

Aquestes i altres qüestions s'analitzarn en el seminari digital sobre un model d'atenció a persones majors i dependents amb Mónica Oltra, que tindrà lloc dijous 22 d'octubre a les 10.00 hores. Com sempre, l'assistència a la sessió és gratuïta, i només cal incriure-s'hi prèviament, a través de la pàgina web del Club INFORMACIÓN: club.diarioinformacion.com. Els participants podran formular en directe, de la mateixa forma que en les ocasions anteriors, les preguntes que estimen oportú a la ponent, qui les respondrà directament.