n En el Vas de l'heroi, exposat al Centre d'Interpretació de l'Alcúdia (una ceràmica de finals del segle II o primera meitat de l'I abans de Crist), apareix representat, amb decoració de l'anomenat estil il·licità, un jove amb una llança que sosté amb la mà la llengua d'una bèstia -com a signe de victòria, subjugació i sotmetiment. Ben mirat, aquest motiu de l'heroi que venç i domina el mal, el perill, la por o l'amenaça, recorda clarament l'actual llegenda de sant Jordi i el drac, no? Com de semblant -i com de diferent„ és l'imaginari contemporani respecte del de fa dos mil cent o dos mil dos-cents anys?