Aquesta exposició presenta, com diu Emília Tavares (Lisboa 1964, comissària i crítica especialitzada en fotografia), que «les estratègies de la construcció de la fotografia en l'última dècada són l'autobiografia, l'apropiació de memòries, la intimitat, la reconstrucció de contextos del real, els dispositius i la percepció, la serialitat, l'arxiu i la comparació i el treball de camp».

Entrada gratuïta

Fins al 30 de juny

Llotja del Peix d'Alacant. Passeig de l'Almirall Julio Guillén Tato, s/n. Alacant