La Comunitat Valenciana va ser l'any passat la quarta autonomia espanyola amb major despesa per persona en activitats culturals, segons recull l'Anuari d'Estadístiques Culturals 2019 que publica el Ministeri de Cultura i Esport. Així, aquesta despesa es va situar en 312,7 euros, només superada per Navarra (348,7 euros), Madrid (321,2) i Castella i Lleó (314,3). D'aquesta forma, la Comunitat es va situar molt per damunt de la mitjana espanyola, de 274,6 euros per persona al llarg de l'any.

La despesa que les llars espanyoles van destinar a la cultura va descendir un 4,4% durant 2018 i es va situar en una mitjana de 682,5 euros. L'anuari destaca també que la despesa mitjana per persona pren el seu valor màxim en els municipis amb més de 100.000 habitants. A nivell nacional, la despesa de les llars en béns i serveis culturals va ascendir a 12.714,3 milions d'euros, la qual cosa suposa el 2,3% de la despesa total estimada en béns i serveis.

També la despesa mitjana per persona va baixar l'any passat un 4,8% en relació amb l'any anterior. Aquesta caiguda se suma a la registrada en 2017, quan la despesa de les llars va descendir un 6% i es va situar en 764,4 euros per llar. Per la seua banda, els llibres van acaparar el 14 per cent de la despesa cultural, seguits per l'assistència a espectacles (cinemes, teatres i uns altres) (12,8%) i serveis de mòbils i relacionats amb Internet (22,5%).

D'altra banda, en 2018, el nombre d'empreses l'activitat principal de les quals és la cultura va ascendir un 3,6%, fins a aconseguir 122.673 empreses. Aquesta xifra representa el 3,7% del total d'empreses recollides en el Directori Central d'Empreses de l'Institut Nacional d'Estadística. El 82,2% d'elles es corresponen amb activitats de la indústria o els serveis, tals com activitats d'edició, de biblioteques, arxius, museus, cinematogràfiques, de vídeo, de ràdio i televisió, o les artístiques i d'espectacles entre altres, i el 17,8% amb activitats vinculades al comerç o lloguer de béns culturals.

L'Anuari d'Estadístiques Culturals 2019 revela també que el volum d'ocupació cultural va ascendir en 2018 a 690.300 persones, un 3,6% de l'ocupació total a Espanya en la mitjana del període anual. Segons destaca Cultura, l'ocupació en el sector cultural encadena augments des dels últims cinc anys i s'acosta a cotes similars als anys previs a la crisi econòmica. Es tracta d'una ocupació amb major proporció d'homes: el 60,9% enfront del 39,1%. Per grups d'edat, la proporció d'ocupats és lleugerament superior en edats joves, i es caracteritza també per una formació acadèmica superior a la mitjana.