Font Viva Teatre presenta Els dies de la nit de Joan-LLuis Moreno Comgost.