Banda Sinfónica Municipal de ALicante "Músicas de hoy para banda sinfónica".