Concierto 'Tradició d'Avantguarda' del Grup Infinit.