primera vegada editorials universitàries i directors dels serveis lingüístics de les universitats

Fòrum Vives posar en comú estratègies publicacions universitàries en llengua catalana

portal de venda i promoció de publicacions universitàries25% de la producció científica de les universitats

llibre electrònic en el 31%

promoció de l’edició en català

el 80% dels casos no existeix cap directriu ni pla d’acció comuna

exemples específics de bones pràctiques i casos d’èxit

oportunitats de treball conjunt programa anual d’ajuts a la coedició universitària

promoguen la tasca i la qualitat de l’edició universitària

dissenyar un pla d’acció conjunta

espai d’intercanvi i reflexió que promou la XVU XI Trobada Fòrum Vives de Síndics 12 i 13 de juliol