Les proves d'accés a la Universitat que es faran al final del curs que acaba de començar tindran en compte la particular situació que viu l'ensenyament per causa de la pandèmia de covid-19, segons va avançar ahir el conseller d'Educació, Cultura i Esport. Durant la seua intervenció inicial al seminari digital del cicle «Converses de futur» va voler transmetre «tranquil·litat» als alumnes que ara inicien 2n de Batxillerat, perquè la PAU, va indicar, se centrarà en temes que s'hagen vist en classes de manera presencial, front a aquells que s'hagen hagut de veure de manera online. També es prendrà en consideració, va afegir, el fet que els alumnes assistiran als centres en dies alterns.

Aquesta alternança, però, en principi no suposarà que els dies que els joves no acudisquen a l'institut facen classes telemàtiques, sinó que la jornada anterior «els manaran feina com quan se'n van de cap de setmana», és a dir, avançaran mitjançant treballs. Només es faran classes online, va recalcar Vicent Marzà, en cas que siga necessari perquè tot un grup estiga en quarantena. Davant d'aquesta hipotètica situació, la Conselleria ha adquirit material informàtic, per tal d'oferir-lo a l'alumnat que el puga necessitar, fins i tot més del que es va contemplar en un primer moment, Així, es disposa de 30.000 «tablets» i 40.000 ordinadors. Els centres, va afegir, «rebran tants dispositius com ens hagen demanat».

Marzà va recalcar també que la Conselleria té garanties de comptar amb personal per a fer les substitucions de docents que siguen necessàries perquè donen positiu en covid-19 o causen baixa per qualsevol altra raó. «Hem treballat per a augmentar les adjudicacions a la setmana a tres», de manera que «hem fet l'ajustament perquè una baixa es puga cobrir ràpidament», en la majoria de casos durant la mateixa setmana. No obstant això, va admetre que «tenim una qüestió a millorar», que és l'adjudicació de places de difícil cobertura, fent menció expressa en aquest sentit a la comarca del Baix Segura com una de les zones que pateix aquesta situació. «Necessitem que més gent es presente» per a aquestes places, va dir.Esport individual

Vicent Marzà també va parlar durant la sessió organitzada per INFORMACIÓN de com es faran les classes d'Educació Física, un tema que a priori pot plantejar dubtes entre els pares i els propis alumnes. «Es poden realitzar», va afirmar el conseller, «promocionant les modalitats individuals». Tanmateix, els esports en equip que fins ara han format part dels continguts curriculars de l'assignatura no desapareixeran, però sí s'hauran d'adaptar a les noves circumstàncies. «Es podran realitzar sempre i quan siga a l'aire lliure i extremant les mesures de protecció». És a dir, tan sols quedaran exlosos d'espais interiors.

D'altra banda, sobre la pregunta de si considerava que els professors haurien de fer-se tests serològics, el conseller va indicar que la qüestió es va traslladar a Sanitat, qui va estimar que no es farien. «No hem de qüestionar les decisions sanitàries, sinó que només les hem de complir».