Amira. L'última flor de la muntanya, libro de A. El Blau.