El catedràtic de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant, Augusto Beléndez, s’ha convertit en el nou director de la Revista Española de Física, publicació de caràcter divulgatiu de física i sobre física més important de tota Espanya. El nomenament va tenir lloc en la sessió de la Junta de Govern de la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF) que va tenir lloc el passat mes de gener del 2018.

Amb més de 30 anys de recorregut, la Revista Española de Física, publicada per la RSEF amb una periodicitat trimestral, està dedicada a aspectes acadèmics, pedagògics i socials de la física i pretén fer de pont de comunicació entre els diferents sectors d’aquesta a Espanya, i ofereix un canal d’informació, discussió i debat sobre els seus problemes específics i sobre la seua situació en el món. Entre els objectius que té, es troba tant propiciar l’afició per la física i el reconeixement social de la ciència, com facilitar la comunicació entre professors, investigadors, estudiosos, gestors, empresaris, polítics i uns altres, afavorint l’accés de tots a noves idees i tendències i acostant ensenyament, investigació i les altres activitats professionals dels físics. La Revista pretén, en definitiva, ser l’instrument més eficaç en el seu idioma al servei dels físics, ja siguen doctors, llicenciats o estudiants, i d’altres aficionats i interessats per la física.

Segons declara el nou director, Augusto Beléndez «per a mi, a més d’un gran honor i una gran responsabilitat, és un autèntic repte, ja que els últims anys ha aconseguit un gran nivell. La meua idea és donar una visió general de la física que es fa a Espanya, que té un gran nivell, però també potenciar tots aquells aspectes relacionats amb l’ensenyament de la física a tots els nivells educatius, sense oblidar que la física i la ciència en general són part de la cultura. La física ha contribuït a fer que l’ésser humà haja pogut avançar, desenvolupar-se i tenir una existència més lliure, però també la física ens ajuda a comprendre el món en què vivim i a entendre millor la nostra posició en la immensitat de l’univers».

El catedràtic de Física Aplicada, durant la seua extensa trajectòria acadèmica i investigadora, sempre ha estat molt lligat a promoure el coneixement de la Física. En aquest sentit, és autor del blog “Física para tod@s” i ha sigut guardonat, en l'edició de 2015, amb el premi “Enseñanza y Divulgación de la Física, Enseñanza Universitaria” que concedeix cada any la Reial Societat Espanyola de Física juntament amb la Fundació BBVA.

Fruit d’aquest interès per l’ensenyament de la física, Beléndez ha dirigit tres projectes d’innovació educativa per a la generació de materials docents com audiovisuals didàctics d’experiències de física que ja aconsegueixen les 600.000 visualitzacions. A més, ha tingut una gran participació en les activitats del “Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum 2015” tant a nivell nacional com internacional.