Una de les grans incerteses de cara al curs que ve és si la pandèmia tindrà una evolució negativa que obligue a un nou confinament i, en conseqüència, a que s'hagen de tornar a fer classes telemàtiques. I, en aquest sentit, preocupa la possibilitat que hi haja alumnes que no disposen d'un equip informàtic o d'una connexió a internet adequada. Per això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha adquirit 15.000 tablets, que, segons va assenyalar ahir a l'encontre digital «L'inici del curs 2020-2021» el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miquel Soler, «s'enviaran a qui les necessite». Posteriorment, els aparells formaran part de l'inventari de la Conselleria.

Soler va indicar que Educació ha demanat a cada centre informació per a saber quants alumnes no tenen un dispositiu electrònic o una connexió a internet de banda ampla. Amb les dades que proporcionen col·legis i instituts, s'actuarà en cas de ser necessari des de la Conselleria facilitant una tablet a qui no dispose d'aparell propi. A més, i per a agilitzar les classes i tutories online, cada aula disposarà d'una línia webex en Primària, mentre que a Secundària serà una per professor. És una qüestió en la qual s'ha treballat molt de costat amb els centres, els quals, segons va apuntar el president dels directors de Primària, Ginés Pérez, «hem analitzat què havia passat» durant el confinament, «i hem vist que una de les tasques prioritàries per al curs que ve és preparar com anem a donar resposta» en cas que s'hagen de tornar a fer classes online.

Al llarg del seminari digital també es va fer referència, a partir d'una de les preguntes dels assistents, a la possibilitat que la crisi sanitària supose, de manera indirecta, un impuls per als centres escolars del medi rural. El fet de tindre un alumnat més reduït i d'ubicar-se en un entorn més obert ha contribuït a que hi haja famílies que hagen optat per matricular els seus fills en col·legis d'aquesta tipologia. Soler va expressar que «tan de bo contribuïm per aquesta via a frentar el despoblament, si les famílies comprenen que és millor estar en un centre reduït». Un dels aspectes significatius és que aquestes escoles no necessiten baixar el nombre d'alumnes per grup, en ser ja poca quantitat.

Reacció davant possibles casos

Una preocupació expressada per una de les persones assistents al seminari digital va ser què es farà si un alumne pretén acudir a classe sense mascareta, o si té febrícula. Ginés Pérez va recordar al respecte que, a banda que hi ha unes normes que s'han de complir, els pares hauran de signar un document de compromís de comunicar al centre si el seu fill o la seua filla mostra febra, i no l'hauran de dur al col·legi sota cap concepte. Així mateix, en cas que la febra apareguera mentre l'alumne es trobara al centre, se l'aïllaria en l'espai que s'haurà de tindre habilitat per a tal finalitat i es comunicaria la circumstància als pares. «Ningú acudirà amb febra al centre, excepte si està cometent una irresponsabilitat», va sentenciar el president dels directors dels col·legis de Primària.

Els centres han hagut de fer un gran esforç per a poder donar resposta a la pandèmia, buscant els espais on fer les classes el pròxim curs davant la necessitat de reduir el nombre d'alumnes per aula. No obstant això, aquesta qüestió ha quedat resolta ja, gràcies a l'esforç dels centres i de la Conselleria. El departament va demanar el passat mes de juny que cadascun dels col·legis informara de les seues necessitats i, segons va explicar Miquel Soler, molt pocs han requerit d'alguna dependència exterior o una instal·lació provisional. S'ha aconseguit completar una planificació amb un escenari de partida i les possibles contingències que puguen presentar-se.